en Translate

menu

Providing governments around the world the ability to quickly and effectively reach their citizens and visitors with time-sensitive important messages.

Integrating In-telligent’s technology into your existing applications will ensure that your important messages are noticed immediately.

Using our app means you don’t need to have an app to make effective emergency communication possible.

Creating peace of mind by knowing that the important people in your life can get your attention when something urgent and unexpected happens.

Ensuring relevant people are alerted immediately during time-sensitive situations with patented technology. 

Blogging

Read the latest news from In-telligent and see how our technology is making a difference for people and organizations around the world.

Our team works passionately to create the most powerful emergency communication platform possible, with the goal of keeping everyone everywhere safer during times of crisis.

Find answers to common questions or talk to us about how In-telligent technology can enhance your time-sensitive communication efforts.

1f867582 Vietnam.gif

Ứng dụng liên lạc khẩn cấp mới từ Chính phủ Việt Nam

Nhận thông báo khẩn cấp trực tiếp vào điện thoại của bạn

Chính phủ Việt Nam đã ra mắt ứng dụng liên lạc khẩn cấp chính thức mới của họ, Vietnam Alerts. Người dân và du khách có Cảnh báo Việt Nam trên điện thoại của họ sẽ nhận được cảnh báo cụ thể theo địa điểm trực tiếp từ chính phủ trong trường hợp khẩn cấp, thiên tai và các tình huống nhạy cảm với thời gian khác. Trong các sự kiện đe dọa đến tính mạng, người dùng ứng dụng sẽ nhận được cảnh báo bằng âm thanh, ngay cả khi điện thoại của họ được đặt ở chế độ im lặng.

1f867582 Vietnam.gif

Tại sao Việt Nam Cảnh báo?

Quá trình tải xuống đơn giản

Quá trình tải xuống đơn giản

Cảnh báo Việt Nam miễn phí, dễ tải xuống và tiêu thụ rất ít dữ liệu.

Cảnh báo Việt Nam miễn phí, dễ tải xuống và tiêu thụ rất ít dữ liệu.

Thông tin có thẩm quyền

Thông tin có thẩm quyền

Cảnh báo chỉ được ban hành từ các cơ quan chính phủ. Chỉ có cảnh báo khẩn cấp và cứu sinh được gửi qua Cảnh báo Việt Nam.

Cảnh báo chỉ được ban hành từ các cơ quan chính phủ. Chỉ có cảnh báo khẩn cấp và cứu sinh được gửi qua Cảnh báo Việt Nam.

Bỏ qua cài đặt im lặng

Bỏ qua cài đặt im lặng

Trong trường hợp khẩn cấp, Cảnh báo Việt Nam có thể đưa ra cảnh báo bằng âm thanh, ngay cả khi điện thoại của bạn được đặt ở chế độ im lặng.

Trong trường hợp khẩn cấp, Cảnh báo Việt Nam có thể đưa ra cảnh báo bằng âm thanh, ngay cả khi điện thoại của bạn được đặt ở chế độ im lặng.

Hỗ trợ khẩn cấp trong tầm tay bạn

Hỗ trợ khẩn cấp trong tầm tay bạn

Kết nối ngay với hỗ trợ khẩn cấp để được trợ giúp thông qua nút SOS của Cảnh báo Việt Nam.

Kết nối ngay với hỗ trợ khẩn cấp để được trợ giúp thông qua nút SOS của Cảnh báo Việt Nam.

6947957d Vietnam App Icon 1.png

Tham gia Cảnh báo Việt Nam

Tham gia Cảnh báo Việt Nam

Cảnh báo Việt Nam là cách tốt nhất để nhận được thông báo ngay lập tức và có khả năng cứu sống từ Chính phủ Việt Nam.

Nhấp vào nút tải xuống bên dưới để tải xuống Cảnh báo Việt Nam. Sau khi tải xuống, tạo tài khoản của bạn để bắt đầu nhận thông báo.

Giúp xây dựng một cộng đồng và đất nước an toàn hơn bằng cách nói với bạn bè và gia đình về Cảnh báo Việt Nam! Sử dụng các nút Chia sẻ bên dưới để truyền bá!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
7062bab2 8b856cab 8b856cab In Telligent App Branding Logo.png

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.