Alerta Guate

Ứng dụng liên lạc khẩn cấp mới từ Chính phủ Việt Nam

Nhận thông báo khẩn cấp trực tiếp vào điện thoại của bạn

Chính phủ Việt Nam đã ra mắt ứng dụng liên lạc khẩn cấp chính thức mới của họ, Vietnam Alerts. Người dân và du khách có Cảnh báo Việt Nam trên điện thoại của họ sẽ nhận được cảnh báo cụ thể theo địa điểm trực tiếp từ chính phủ trong trường hợp khẩn cấp, thiên tai và các tình huống nhạy cảm với thời gian khác. Trong các sự kiện đe dọa đến tính mạng, người dùng ứng dụng sẽ nhận được cảnh báo bằng âm thanh, ngay cả khi điện thoại của họ được đặt ở chế độ im lặng.

Alerta Guate

Tại sao Việt Nam Cảnh báo?

Quá trình tải xuống đơn giản

Quá trình tải xuống đơn giản

Cảnh báo Việt Nam miễn phí, dễ tải xuống và tiêu thụ rất ít dữ liệu.

Cảnh báo Việt Nam miễn phí, dễ tải xuống và tiêu thụ rất ít dữ liệu.

Thông tin có thẩm quyền

Thông tin có thẩm quyền

Cảnh báo chỉ được ban hành từ các cơ quan chính phủ. Chỉ có cảnh báo khẩn cấp và cứu sinh được gửi qua Cảnh báo Việt Nam.

Cảnh báo chỉ được ban hành từ các cơ quan chính phủ. Chỉ có cảnh báo khẩn cấp và cứu sinh được gửi qua Cảnh báo Việt Nam.

Bỏ qua cài đặt im lặng

Bỏ qua cài đặt im lặng

Trong trường hợp khẩn cấp, Cảnh báo Việt Nam có thể đưa ra cảnh báo bằng âm thanh, ngay cả khi điện thoại của bạn được đặt ở chế độ im lặng.

Trong trường hợp khẩn cấp, Cảnh báo Việt Nam có thể đưa ra cảnh báo bằng âm thanh, ngay cả khi điện thoại của bạn được đặt ở chế độ im lặng.

Hỗ trợ khẩn cấp trong tầm tay bạn

Hỗ trợ khẩn cấp trong tầm tay bạn

Kết nối ngay với hỗ trợ khẩn cấp để được trợ giúp thông qua nút SOS của Cảnh báo Việt Nam.

Kết nối ngay với hỗ trợ khẩn cấp để được trợ giúp thông qua nút SOS của Cảnh báo Việt Nam.

Alerta Guate

Tham gia Cảnh báo Việt Nam

Tham gia Cảnh báo Việt Nam

Cảnh báo Việt Nam là cách tốt nhất để nhận được thông báo ngay lập tức và có khả năng cứu sống từ Chính phủ Việt Nam.

Nhấp vào nút tải xuống bên dưới để tải xuống Cảnh báo Việt Nam. Sau khi tải xuống, tạo tài khoản của bạn để bắt đầu nhận thông báo.

Giúp xây dựng một cộng đồng và đất nước an toàn hơn bằng cách nói với bạn bè và gia đình về Cảnh báo Việt Nam! Sử dụng các nút Chia sẻ bên dưới để truyền bá!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email